Phạm Tôn
  • 02:21 08/09/2017
  • 0 Bình luận
Sau nhiều nỗ lực, đề án thí điểm xây dựng vùng an toàn dịch bệnh (ATDB) của Đồng Nai đã hoàn tất với kết quả 100% cơ sở đạt chứng nhận tại 27 xã thuộc 2 huyện...
  • 01:54 10/08/2017
  • 0 Bình luận
(TBKTSG Online) – Do ngành chăn nuôi ở Mỹ đã kiểm soát được dịch cúm gia cầm có độc lực cao lẫn độc lực thấp nên doanh nghiệp có thể tiếp tục nhập khẩu gia cầm,...
  • 01:50 10/08/2017
  • 1 Bình luận
Đời ông Vinh nhờ vịt, nhục cũng vì vịt. Ở vùng chiêm khê mùa thối, nếu không gắn bó với vịt, ông chẳng biết làm gì khác. Và rồi, một ngày kia, đàn thuỷ cầm hơn 50.000...
  • 01:44 10/08/2017
  • 17 Bình luận
Bảng báo giá sản phẩm gia cầm ( Thời gian áp dụng từ ngày : 29/02/2020 )
Copyright © Phạm Tôn 2017. All Rights Reserved